Özel Yetenek Gerektiren Bölümler

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla tasarlay...

Sahne Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Heykel

İç Mimarlık, insanların yaşayacakları mekânlarla yakın çevrelerinin en uygun koşullarda yaşanabilir düzenlenmesine yönelik, sanat yönü yanında teknik yönleri de ağır basan çok yönlü bir meslektir. Mekânların fiziksel düzenlenmesinden ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve konfor sağlayan diğer ge...

Resim

Endüstri ürünleri tasarımı; yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik a...

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla tasarlay...

Tekstil ve Moda Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

İç Mimarlık

İç Mimarlık, insanların yaşayacakları mekânlarla yakın çevrelerinin en uygun koşullarda yaşanabilir düzenlenmesine yönelik, sanat yönü yanında teknik yönleri de ağır basan çok yönlü bir meslektir. Mekânların fiziksel düzenlenmesinden ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve konfor sağlayan diğer ge...

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri ürünleri tasarımı; yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik a...

Son Fotoğraflar